Medlemskontingent 2018

Vil du bli medlem av Høydalsmo IL? Då har du sjansen nå.

Som medlem kan du delta på ymse aktivitetar i regi av HIL.

Dersom du deltek på nokre av desse aktivitetane MÅ du betale medlemskontingen, mellom anna pga. forsikringar ved evt. skade.

Medlemskontingenten for 2018 er
Born tom 24 år (heimebuande) kr 200,-
Vaksne kr 300,-
Familiemedlemskap kr 600,-

Dersom du har høve til det er det lurt å laste ned appen "min idrett". Her finn du medlemskortet ditt og det er enkelt å betale koningenten via appen.
Du kan og skrive ut eit medlemskort etter at du har betalt via internettsida www.minidrett.nif.no/

Det blir sendt ut giro til medlemar og tidlegare medlemar i desse dagar. Dersom du ikkje får ein giro kan du ta kontakt med Reidun Lofthus

e-post og melde deg inn.

Me treng då namna på alle som skal vere medlemar, adresse, e-post og fødselsdato.

Årsmøte i Høydalsmo Idrottslag

Høydalsmo IL skal halde årsmøte for 2017 onsdag 14. mars 2018.

 

Møtet blir på samfunnshuset kl. 19.00.

Innkallinga med sakliste kan du lese her.

Velkomen til Vest-Telemark skikarusell, stafett - 24.03.18

Høydalsmo IL skipar til langrennsstafett, siste rennet i Vest-Telemark karusellen 2018.

Invitasjonen til stafetten kan du lese her.

Høydalsmolåmi

Høydalsmo IL arrangerar Høydalsmolåmi palmesundag, 25. mars 2018.

Parkering og start på Skinan (Grønliheii).

Påmelding på Beinsmyran (postkassa) frå kl. 11.00.

Ta med mat og drikke. Det blir ordna med bålpanne og bål.

Det blir same opplegg som i fjor med skiskjoting og quiz med premiering.

Trekning av lodd kl. 14.00.

Startkontingenen er kr 50,- for vaksne, og kr 30,- for born (HIL har Vipps).

 

Vel møtt til ein triveleg sundag.

BUNGEE TRENING I HØYDALSMO

Gymsal Høydalsmo samf.hus Bungee trening

BUNGEE TRENING på Dametrimmen i HØYDALSMO

Bungee treningane har blitt veldig populært på dametrimmen i Høydalsmo.

Bungee trening er trening med strikk, der ein arbeider 2/2 i strikk etter intervallprinsippet. Her får ein trena balanse,spenst,kondisjon og styrke. 

Det er påmelding for desse timane med strikk, då me Pr. i dag har 7 strikk, dvs at me kan ha 14 stk på kvar trening. Påmelding på facebooksida "Litt Sterkare med" med Mona.

Dametrimmen trenar MÅNDAGAR KL.19.00  og TORSDAGAR KL. 18.00.

Me har og andre varierte stryrkeøkter på timane desse to dagane i veka der det ikkje er påmelding.

Så har du lyst til å trene i gruppe, sleng deg gjerne  med på ein av timane.

Prisar på timane: drop in 50,-   HIL medlem:   200,- (halvår) 350,-(år) Ikkje HIL medlem: 400,-(halvår) 550,-(år)

HIL har vipps.