Motbakkeløpet Lårdal Upp 11.05.2019

Laurdag 11.05.2019 blir det nytt motbakkeløp Lårdal Upp i samarbeid mellom Høydalsmo IL og Lårdal Vel. Start kl. 12.00.  Påmelding innan 09.05.2019          Les meir         Oversikt påmeldingar         Resultat

Langrennsstafett 24.03.2019

V-T Karusell 2019

Høydalsmo IL skipa til langrennstafett, siste rennet i Vest Telemark karusellen 2019 i helga.

Det var rekordmange lag påmelde, over 70 lag stilte til start denne dagen.

Meir informasjon finn du her

Oppsummering etter årsmøtet

Takk til dei 29 personane som møtte på årets årsmøte. Styret sett stor pris på engasjementet. 2018 var eit innhaldsrikt år med stor aktivitet, med NM Ultralang som høgdepunkt 19.8. 

Ein stor takk til dei som gjekk ut av sine verv: Hege Torunn Kovajord, leiar i fotballgruppa - Anne Gro Damkås, trimgruppa - Ståle Moen Lid, leiar i skigruppa - Sigrid Nygård, kjøkkengruppa - Rune Djuve, leiar av valnemnda.

Velkomen til dykk nye som kom inn i ulike verv: Tone Berit Moen Lofthus, leiar av fotballgruppa - Gunn Berit Sandvik, trimgruppa - Solveig Holte, leiar i skigruppa - Torjus Krog, skigruppa

Ikkje minst ein stor takk til alle som tok attval! 

Årsmøtet vedtok å tilby støttemedlemskap for dei som ynskjer det på kr. 1 200,- pr. år.  Det er viktig for laget å ha flest mogleg medlemar, men håpar sjølvsagt dei aller fleste ynskjer eit "vanleg" medlemskap og stiller seg til disposisjon for laget. Utan alle dei frivillige som stiller på dugnad, som trenarar, som oppmenn osv. kan ikkje HIL ha det breie aktivitetstilbodet som vi har pr. i dag. 

HIL kjem i 2019 til å jobbe for kunstgrasbane, oppgradering av klubbhus og rulleskiløype i tillegg til alt det faste.

Ynsker alle eit sportsleg bra 2019 på alle nivå!

NM-ultralang kåra til beste langdistanseløype hjå World of O

Høydalsmo IL er utruleg stolte av kåringa! Det er løypeleggjar Asbjørn Byggland som skal ha æra for den gode omtala og positive kåringa som er med å setje oss på kartet i o-miljøet internasjonalt.

Her er ein link til eit intervju frå 10. desember 2018     

http://www.orientering.no/nyheter/stort-loypen-bli-lagt-merke-til/                   

               
Og her er link til sida i World of O
http://news.worldofo.com/2018/12/09/course-of-the-year-2018-world-cup-final-middle/ 

 

Utøvarstipend 2018 til Magnus Krog og Inger Vadder Sandland

Magnus Krog er ein av dei to som fekk utøvarstipend av Høydalsmo Idrottslag i 2018.  Han sendte oss følgjande tekst om seg sjølv for deling på heimesida.

Eg er ein litt typisk Norsk kombinertløpar, som har styrken min i langrennsløypa. Dette heng nok litt saman med det flotte langrennsmiljøet som var i Høydalsmo då eg vaks upp. Me hadde eit fantastisk miljø, med fleire løperar i ulike årsklasser. Me trente bra saman og hadde det mykje moro. Både foreldre, utøverane, trenar og lærar på skulen Asbjørn, hadde mykje å sei for at eg utvikla meg som idrettsutøvar. I heile karriera mi har hoppinga vore ei utfordring. Dette har eg jobba hardt med i fleire år, og held fram med å jobbe hardt med det ettersom nivået stadig blir høgare. Eg har vore på landslaget siden 2011, og slo ikkje gjennom internasjonalt før eg var 24 år gamal. Dei siste to sesongane har eg vore plaga mykje med sjukdom i oppkøyringsfasen og under sesongen, som har øydelagt mykje for meg. Dette året har det gått betre, og det viser at når eg får trent det eg planlegger å trene, så gjev det uttelling i konkurransane, spesielt i langrennsløypa. I hoppbakken må eg bare halde fram med å jobbe på, og vera tålmodig :)
MvhMagnus Krog 

Me takkar for tekst og bilete me kan dele på heimesida vår og ynskjer alle mogelg lukke i komande meisterskap.