Arena Skiarena KM stafett Høydalsmo 2018

Driftsgruppa 2021/22

Oddbjørn Tellefsen, leiar

Bjørnar Gulseth

Ole Martin Djuve

Kjetil Rasmussen 

 

Denne gjengen syter for dei fantastiske langrennsløypene me nyt godt av i vintersesongen. Dette er løyper som trekkjer folk frå heile fylket og fylka rundt for trening og rekreasjon. Det er også denne gjengen som syter for trakking av Oftejordet for skileik. I tillegg reparerer dei trakkemaskiner, vøler bygningar, sikrar, merkar osb.