Høydalsmo Idrottslag (HIL) blei stifta 31.12.1921.

Klubben har aktivitetar innan fotball, orientering, skiidrett, skileik og har og eigne trimgrupper. HIL er best kjent for sin historie frå langrenn.

Historen byrjar før klubben blei stifta. I 1866 blei det arrangert eit skirenn på Ofte i Høydalsmo, eller løypemøte som skirenn blei kalla då.

Blant deltakarane var Sondre Nordheim frå Morgedal og dei lokale utøvarane Halvor Torkjellson Ofte frå Høydalsmo og Ådne Guldkop frå Lårdal.

I 2002 var HIL arrangør av Noregsmeisterskap i nordiske greiner.

Klubben har også arrangera COC i kombinert ein rekkje gonger. Dette rennet er for dei nest beste kombinertutøvarane i verden.

Styret i HIL

Torgrim Otterholt, leiar

Anders Krog, nestleiar

Håvard Jakobsen Ofte, sekretær

Arne Moen Lid, kasserar

Oddbjørn Tellefsen, driftsgruppa

Bjørn Inge Selstø, skigruppa

Laila Veslestaul, trimgruppa

Liv Nygård, kjøkengruppa

Tone Berit Moen Lofthus og Annette Sunde, fotballgruppa

Anne Kristin Romberg Kvaale, orienteringsgruppa

Vedtekter

Sakspapir for styret

lagt til handlevogn