Riving av dam Oftevatn

Etter ein anbodsrunde for arbeidet vart det Telemark Transport og Entreprenørsentral AS som fekk jobben med å rive dam 3 i Oftevatn.   HIL er nøgde med resultatet og er no klare for å fullføre prosjektet med kunstgrasbane.  Rivinga av dammen vil gjere til at vatnet under flaum vil renne fortare ut av Oftevatn, noko som igjen fører til at idrettsanlegg m.m. i Høydalsmo ikkje vil stå under vatn.

  • Før riving av dam
  • Etter riving av dam