Kontakt oss

Ikkje vent med å ta kontakt med oss!
Ring, send e-post eller besøk oss på:

Høydalsmo Idrottslag
v/ Halvor Otterholt
3891 Høydalsmo

Mobil: 957 45 092
E-post: halvorotterholt@hotmail.com